Uusi varayhteys parantaa kriisivalmiutta

Ruhan Vesi Oy:lle on rakennettu uusi yhteys Lappaveden runkoverkkoon Seinäjoentien itäpuolelta. Uusi liitos parantaa toimitusvarmuutta kriisitilanteissa.

Lappavesi Oy:n vedenottamolta Kuortaneen Lappakankaalta menee Seinäjoelle (Nurmoon) kaksi putkea Seinäjoentien molemmin puolin. Ruhan Vesi saa vetensä tien länsipuolelta kulkevasta putkesta. Jos vedenjakeluun tulee isompi kriisi ison putkirikon tai muun seikan vuoksi, voidaan korjauksen ajaksi vedenotto siirtää tien itäpuolella olevasta putkesta. Tähän saakka varavedenottamona on toiminut paineenkorotusaseman vieressä oleva porakaivo.

 

Ruhan Vesi Oy on Lapualla, Ruhan ja Prepulan kylien alueilla toimiva vesilaitos, jolle Lapuan kaupunginvaltuusto on vahvistanut oman toiminta-alueen. Yhtiö ostaa veden Lappavesi Oy:ltä ja myy kuluttajille. Yhtiöön kuuluu lähes 300 taloutta. Vuosikulutus on n. 35000 m3. Vesijohtoverkosto on pituudeltaan n. 60 km. 

Yhtiö on perustettu 1975. Pääosa verkostosta on rakennettu 1980-luvun alkupuolella.